Résultats Sélection de dossier ITUniversity 2019-2020

Liste des ADMIS 2019-2020

Trié par ordre alphabétique

Voir la liste d’attente ici

Autorisé à s’inscrire du 16 au 22 novembre 2019

Nom Prénom
ANDRIAHONINTSOA Sedera
ANDRIAMAHANINTSOA Elodie
ANDRIAMAHEFA Bryan Armel
ANDRIAMAHERISOA Rijalalaina Nastina
ANDRIAMALALA Franckie Antonio
ANDRIAMAMPANDRINIRINA Nambinintsoa Thierry
ANDRIAMAMPIANDRISOA Ny Antema
ANDRIAMAMPIANINA Koloinaseheno Alinandrianina
ANDRIAMANAMIHAGA Zo Toavina
ANDRIAMANANDRATRA Faniry Henikaja
ANDRIAMANANTSOA Setanirina Tiavina
ANDRIAMANANTSOA ARO Andoniaina
ANDRIAMANARINA Tanjona Nantenaina
ANDRIAMANARIVO Fandrama
ANDRIAMANARIVO Ericko Bonifqce
ANDRIAMASY Tsirinando Rico
ANDRIAMBAHOAKA Tahiana Hajanirina
ANDRIAMBOLOLONA Faniry Niaina
ANDRIAMBOLOLONA Salohy
ANDRIAMIAHY Fiderana Tan
ANDRIAMIALY Manambina Stephane
ANDRIAMIAMINA Notahina Timoty Carino
ANDRIAMIARINTSOA Feno Aime Jese
ANDRIAMIHAJA Lova Nandrianina
ANDRIAMIHARISOA SAM-Y Karine
ANDRIAMITANTSOA Manda Hariniaina
ANDRIAMPARANY Naina
ANDRIANAIVOSON Andy Razafy
ANDRIANANTENAINA Cencia Lissah
ANDRIANANTENAINA Tafitasoa Francois
ANDRIANARIBENJAMALALA Nomena Francky
ANDRIANARIVO Pierr Emmanuel
ANDRIANARIVO Mendrika Nomena
ANDRIANARIVONY Tsinjo Harisetra
ANDRIANIAINA Tanjona Jerry
ANDRIANIRINA Hary Tiana
ANDRIANIRINA Miarintsoa Alicia
ANDRIANJAFIMAHALEO Manohiaina
ANDRIANJAFISON Heritiana Andriamihaja
ANDRIANJAKANIARIVO Valisoa Bruno
ANDRIANJAZALAHATRA Mendrika
ANDRIANJOHANY Onja Ny Aina Ralambo
ANDRIANTSITOHAINA Lahatra Mamy Hajaina
ANDRIARIMANATSARA Mamiharintsoa Nambinina Alberto
ANDRIATELOSON Irina Brenda
ANDRIATINARIVONY Voary
ANDRIATOAVINA Tsiky Ny Aina Finaritra
ANDRIATSIHIVA Ny Mahatoky Hasina
ANDRIATSILAVINA Tahiana Hasiniaina Anthony
ANDRILALAINA Mamiana Mandrimbisoa
DAWOOD Nomena
EL-OAZANY Soamanjary
FANOMEZANTSOA Achille Aubin
HAJANIRINA Volana
HARINTSOA Nick Vergez
HERIVONY Andriamirado
INALIARIJAONA Ony Mirana
JEAN TRESOR SAROBIDY Nomenjanahary
JEFFERSON Ambinintsoa Fabio
JINORO Gaillor Jowardo
JULY Chantony Hansley
KOLOINJANAHARY Fenohasina Sarobidy
LEABY Cedric
LIANTSOAMALALA Claudia
LOYENS KANTY Brialy
MAHANDRISOA Thierry
MAHOSINANTENAINA Ny Hasina Anderson
MAILHOL Andrianaivonirina Hasina Valdano
MAMOD’ALI Ryan Dael Adnare
MATOKINIAVO Tahinjanahary
MICHEL Anthony
NDRATOSON Diariniaina Anthonyo
NOMENJANAHARIMANANA Jessica
NOMENJANAHARY Landry Salom
NOMENJANAHARY Annice Florencia
NOMENJANAHARY Manampisoa Jean Frederic
NOMENJANAHARY Tiaviniriana
NOMENJANAHARY Manda Aroniaina
NOMENJANAHARY Haingotiana Vaniah
NY FINOANA ANDRIATSIVOAFETRA Todisoa
PIKA Hanacisse
RABARIJAONA Andritiana Ismael
RABARIJOELY Steeve Nandrianina
RABARISON Soafara Mitantsoa
RABE-HARINORO Andosoa Finaritra Kalina
RABEMANANJARA Ny Sedra Marcel
RABEMANANJARA MANDIMBISON Todihery Parfait
RABEMANANKOLONA Pharcardo Andrianiaina
RABEMANANTSOA Njaka Harimiadana Tiana
RABENANDRASANA Tafinasoa
RABENARIVO Jessy Owen
RABENJAHARISON Finiavana Mandresy
RABETSAROANA Diariniaina Fanomezana
RABIBIZAKA Laetitia Lancienne
RABY ALISOA Dio Ny Fo Tia
RADAMATSIHOARANA Lova Mihaja
RADOHARIVOLA Anjatiana Kenny Brian
RAFAMANTANANTSOA Rotsy Vonimanitra
RAFAMANTANANTSOA Princy Rolly
RAFARALAHY Henintsoa Haendel
RAFENOHERILALA Hajaina Fenitra
RAFENOMANJATO Vina Vinaly
RAHAJASON Aroniaina Saotra
RAHAMISON Fiaritia Naliarilala
RAHANETRA RAINIMBELO Lucien Paul
RAHARIMANANA Niriko Jean Juslain
RAHARIMANANTENA Ny Ony Diary
RAHARINAIVOSOA Ny Avo A
RAHARISANDRATANA Fanamby
RAHARISON Live Jordy
RAHARISON Voahary Tiana Safidy Nantenaina
RAHARISON AMBOARA Tiana Avotra
RAHERINJATO Andriamarosoa Hanitriniala Angela
RAHERIVELO Hasina Mahaliana
RAJAOFETRA Tiavina Joy
RAJAONARIVELO Andrianjanahary Ranto
RAJAONARIVELO RAZAFINDRAMBOA Ny Aina Cedric
RAJEMISA Herizo Manisa Tiana
RAJEMISON Fanoaniaina Sandratiana
RAJHONSON Tsilavo Ny Aina Lucas
RAJOELISON Tanjona Mamonjisoa Claude
RAKOTOARIMALALA Ny Aina Fandresena
RAKOTOARIMANANA Manoa Iharivola
RAKOTOARIMANANA Santatriniaina Nampiana Fanamperana
RAKOTOARIMANANA Aina Lucas
RAKOTOARIMANGA Herimampionona Teddy
RAKOTOARISOA Mialiniaina Carine
RAKOTOARISON Tojo Fandresena Flavien
RAKOTOARISON Hasina Sitraka
RAKOTOARISON Miranto Faniry Sambatra
RAKOTOARIVELO Tafitasoa Nico
RAKOTOARIVELO Ny Anjarasoa Manoa
RAKOTOARIVONY Christian Mandresy
RAKOTOASIMBOLA Mamy Fitiavana Mihaja
RAKOTOHARINIVO Andrianina Mihaja
RAKOTOHASIMBOLA Brian Erwin
RAKOTOMALALA Andriherinavalona
RAKOTOMANGA Hasindranto Nirina
RAKOTONAIVO Hery Tahina
RAKOTONANDRASANA Magali Aline
RAKOTONDRAIBE Michael
RAKOTONDRAINIBE Sambatra Mario
RAKOTONDRAINIBE Renato Michel
RAKOTONDRAMASY Beson Oelirado
RAKOTONDRAMIANDRA Tsioriniaina Fabrice
RAKOTONDRANORO Jo Antsa
RAKOTONDRASOA Diary Voary
RAKOTONDRASOA HAJANIRINA Tanjona Nomena
RAKOTONIAINA Iharinavalona Fanomezantsoa
RAKOTONIAINA Harison Finaritra
RAKOTONIRINA Lala Frederic
RAKOTONIRINA Jean Aime
RAKOTONJANAHARY Tsantaniaina Amboarasoa Guillaume
RAKOTONJANAHARY Riana Ny Aina
RAKOTOSOLOFO Tony Larren Andriantsoa
RAKOTOSON Mamitiana
RAKOTOSON Henintsoa Sarobidy
RAKOTOSON Johariniaina Michael
RAKOTOVAO RATSIMBA Ny Toky Manambina
RALAIARIMANANA Liantsoa Amboara Ny Avo
RALAIELARIVONY Santanovona Hay Tia
RALAINIRINDRAINIBE Elisee
RALAMBORANTO Sitraka Killian Giuseppe
RAMAHADISON Rova Anjaratiana
RAMAMONJISOA Antonio Hery
RAMAMONJITIANAHARIJAONA Maminiaina Fabruce
RAMAMONJY Mirantsoa Holitiana Mishaya
RAMAMONJY Tiavina Murielle
RAMAMONJY RAVELOSON Ny Hasina Liantsoa
RAMAMPIANDRA Lovanirina Alfredo
RAMANANJATOVO Ravaka Feno Tiavina
RAMANANTSAFIDY Mariella Jonah Fitia
RAMANO Bruce Kevin
RAMAROKOTO Nomenjanahary
RAMAROSON Ryan
RAMAROSON Sandy Princia
RAMAROSON Fy Tia
RAMAVOZATOVO Faniry Toky Fitiavana
RAMBININTSOA Soloniaina Joda
RAMBOLAMANANA Manoa Aro Ny Avo
RAMEFIARISON Fabio Fandresena
RAMIANDRISOA Rantonantenaina Steve
RAMIANDRIZAKA Iavontsoa
RAMILISON Solofoniaina Mendrika Fitahina
RANAIVO RAHAMEFY Radoniaina Tsiferana
RANAIVOARISOA Sendra Heritiana
RANAIVOMANANA Anja Jessica
RANAIVOSAONA Sitraka Rovaniaina
RANAIVOSEHENO Faliana Nirindra
RANAIVOSON Onintsoa Nantenaina
RANAIVOSON Fanomezan’ Iavo Mickaya Valisoa
RANDIMBITSIALONINA Rojas Tsihoarana Giovanni
RANDRIA Kiady Mandresy
RANDRIAMAHALEO Marc Nomena Anjaratiana
RANDRIAMAHALEO Mendrika Andriamitantsoa
RANDRIAMAHEFA Miantsotiana Fanantenana
RANDRIAMAHENINA Razanakolona Mendrika Ny Avo
RANDRIAMAMBOLA Soatoavina Kolina Ornella
RANDRIAMAMONJY Harizo Sitrakiniaina
RANDRIAMAMPIANINA Tony Fenoaina
RANDRIAMAROVELO Mahefasoa Tino
RANDRIAMBOLOLONA Ando Mananarivo
RANDRIAMIHAJA Ny Avo
RANDRIAMPARANY Harindimby Heriot
RANDRIAMPARANY Faniriniaina Marie Francia
RANDRIANALISOA Voninahitra Hanikaja
RANDRIANARIMANANA Tantely Harivelo
RANDRIANARINDRA Safidiniaina
RANDRIANARISOA Lalatiana Mihaja Antonio
RANDRIANARIVELO GUTTILA Toavinjanahary Nathanaela
RANDRIANARIVELO RAZAFIMANISA Manoa Loic
RANDRIANARIVO Tiavina Mishael
RANDRIANIAINA Mathieu Desire
RANDRIANIAINASOA Tokihasina Danielson
RANDRIANIAINASOA Tsiriniando Nancia
RANDRIARIZAKA Henintsoa Elysee
RANDRIAZANAMPARANY Laingo Ny Riana
RANJATOTSIALONINA Hobinantenaina Fy
RAOLOSON Henika Lucas
RASAMIZANANY Nirindra Jonathan
RASAMOELINA Andriandraina Mandresy
RASANDISON Tsikiharinetsa Carole Ambinintsoa
RASATARIVONY Andriharimanga Felana Diamondra
RASOANAIVO Iriana Anthony Durandal
RASOANIRAINY Sarobidy Niaina Benjamin Lucat
RASOLOFOARIMANGA Manitra Ainaharison
RASOLOFOJAONA Zo
RASOLOFOMANANA Mario Lock
RASOLOFONJATOVO RAOBENA Ny Ando Mandanirina
RASOLOMAMONJY Hajamalala Andriamahefa
RATEFINJANAHARY Fidisoa Tendriniaina
RATIAHAVANA Valisoa Marie Nathalie
RATIARISON Aina Erica Fabienne
RATOLONJANAHARY Ny Aritoky Michael
RATOVONANAHARY Narindratiana Tahirintsoa
RATOVONJOELY Ny Kanto Tolojanahary
RATSARATOETRA Matthieu Nomen’Ny Avo
RATSIMA Andry Nantenaina
RATSIMANDAVANA Rindratiana Holiniaina
RATSIMANDISA Toky Ny Aina
RATSIMANOHATRA Antenaina Christian
RATSIMBARISON Andriamananjara Mandrindra Gabriel
RATSIMIZIVASON Josoa
RATSIRAHONANA Arinomena
RATSIRARSON Joharisoa
RATSITOHARANA Emmanuel
RAVALISON Nomenjanahary Nehemia Mickael Abrahama
RAVEL Melodie
RAVELOARISON Tsiory Mendrika Fitahiana
RAVELOARISON ANTSATAHIANA Sombiniaina Tolojanahary
RAVELOJAONA Yves Rayan
RAVELOJAONA Lafatra Ravaka Fitia
RAVELOMANANTSOA Ny Riana Cedric
RAVELONARIVO Finaritra Nirina Fitia
RAVELONIRINA Rakotovao Rindraniaina Rolando
RAVELONJARA Henri Michael
RAZAFIMAHANDRY Manoa Hosea
RAZAFIMAHEFA RAMAROMISA Miaro Nathanael
RAZAFIMANANTSOA NIARIJESS Rindra Harena
RAZAFIMBELO Diary Fandresena Jacques Crespo
RAZAFINDRAKOTO Kiadiniaina Manoella
RAZAFINDRAMANANA Ony Tiana
RAZAFINDRIAKA Tiana Nirina Vatosoa
RAZAFINTSEHENO Henintsoa
RAZAFITSIALONINA Oliva
RAZAKAMAHEFA Mamitiana Andriamparany
RAZAKAMAMPIANINA Hermann Williams
RAZAKAMANANTSOA Tolojanahary Olyvia Hasina
RAZAKAVONISON Mahandry Richard
RAZANADRAIBE Andoniaina Fitahiana
RAZANAJATOVO Andriamihamina Tahiry
RAZANAMAHEFA Aina
RAZANAMANDROSO Mampionona Sandrica
RAZEVASON Mahenintsoa Tsiasanda
ROBSONA Tsiory Andriantsoa
SAFIDIARIJAONA Tokiniaina
SAM-KOON Mathieu
TOLOJANAHARY Jean Lucien
TOMARA MANJAKA Teddy Allane
VAHATRINIAINA Andry Fifaliana
VALIMBAVAKA Nomena Finoana
ZAFITSIARENDRIKA Tommy

Voir la liste d’attente ici