Liste d’attente – Design & Marketing Digital – année universitaire 2023-2024

LISTE D’ATTENTE POUR LES OPTIONS : DESIGN & COMMUNICATION DIGITALE –  CONTENT MANAGEMENT & DIGITAL MARKETING

Par ordre de convocation

Autorisé à s’inscrire le 30 Septembre 2023 selon le nombre de places disponible

Cliquez ici pour voir la liste des admis

Nom Prenom Heure Rdv Vous Date
RAKOTONIAINA Nierenantsoa Tsilavina 08:00 30/09/2023
RAMAROSON Razanatsiatosika Hadassa Cynthia 08:02
RAKOTONDRAMALO Mialy Princia 08:04
ANJANIARIVO Fitianatolotra Dylan 08:06
MORTEL RANAIVOSON Liantsoa Sarobidy 08:08
RANAIVOSON Miratiako El Farah 08:10
RANDRIANARISOA Nantenaina Johan 08:12
RAKOTOMALALA Christianie 08:14
ANDRIANIRINA HASINA jean lucas 08:16
RASOANAIVO ANDRIAMANANDRATRA Irintsoa Hajaina 08:18
ANDRIATIANA Miary Nathanael 08:20
RASOLOELISON NIAINATIASOA Lukas 08:22
RAJAONIMARIA Ny Irintsoa Sarobidy 08:24
RAHERIZAKAMANANA Noroarisoa Jean Dieu Donnald 08:26
ANDRIANARIJAONA Efa Nombana 08:28
RAFANOMEZANTSOA Rotsiniaina Nandrasana 08:30
RAMAROSANDRATANA Mialisoa Habby 08:32
RANDRIAMIHAJA Fanomezantsoa Landrie 08:34
HANTARISOA Tolotra Julie Priscilla 08:36
MAHEFA HARIVONY Andrisoa Francia 08:38
RAZAFINDRAIBE TIAVINA ARIFY ESTELLA 08:40
TOLOJANAHARY Tsilaviniaina Nancia 08:42
ANDRIANTIANA Tia Francia 08:44
SOLOFOANDRIAMIHARIJAO MATHIAS HARRISON 08:46
RAHOELIARIMANANA Faramalala Jelia 08:48
ANDRIANJAFIMAHENINA Sharon 08:50
RAKOTOMANANDRAY Mahery Fy Tia Sambatra 08:52
RANDRIANJATOVO Manda Mickael 08:54
MIALINIRINA Toavina Ronaldinho 08:56
RAMAROSON FANASINIAINA Andrianirina 08:58
RANAIVOSON Tolotry Ny Avo Andrinifinoana Winny 09:00
AINJANAHARY Liantsoa Fehizoro Emmanuela 09:02
RASOLONDALAO Nohary Ny Tian’ha Liantsoa 09:04
RANAIVO ANDRIAMIFIDY Soatiana 09:06
RAJAONARIMANANA Finaritriniaina Tiffany 09:08
NANDRIANTSOA Tsilavo Erickson 09:10
ANDRIANTSOA Léon franky 09:12
RAMANOELISON Sitrakiniaina Mirado 09:14
RAZAFINDRAZAKA Rohy Nohariana 09:16
ANDRIANJAFINDRASETRA Hery Miaina Yohan 09:18
RAFIDIMANANTSOA Andrianiaina Bryan 09:20
RABEARISAINA SARIAKA EMILIE 09:22
RAMPARISON Aina Anais 09:24
RANDRIAMIAJANIRINA Hery Sarobidy 09:26
RASOAMANAMBOLA Tefinirina Nadia Erika 09:28
RABERSON Mike Jotham 09:30
RABERANTO Hariniaina Dylan 09:32
RASOAMAHARO Ony Manjaka Oliver 09:34
ANDRIANARISOA Fameno Lanja Alvin 09:36
RAVELOARISON Tendrimamy Mathieu 09:38
RAMAROSON Maevatia Ramaniraka 09:40
ANDRY Andrianina Antsa 09:42
RAMAROSON SETH Lily Todihasina 09:44
RANOROLALAINA Marie Aurelie 09:46
RASOLONJATOVO Ruddie Arianala Christella 09:48
RAFALIMANANTSOA Marc Laurent Joseph 09:50
RAKOTOVAHINY Narindra Manantsoa 09:52
RAZAFIHARIMALALA Mialisoa Hasiniaina 09:54
RAKOTONIAINA Harifetra 09:56
RAVELONIRINA Avotra Nicolas 09:58

Autorisé à s’inscrire le 30 Septembre 2023 selon le nombre de places disponible

Cliquez ici pour voir la liste des admis