Liste d’attente – Design & Marketing Digital – année universitaire 2022-2023

LISTE D’ATTENTE POUR LES OPTIONS : DESIGN & COMMUNICATION DIGITALE –  CONTENT MANAGEMENT & DIGITAL MARKETING

Par ordre de convocation

Autorisé à s’inscrire le 01 Octobre 2022 selon le nombre de places disponible

Cliquez ici pour voir la liste des admis

Nom Prenom Heure arrivée Date
OELISON Andrianiaina Mahandry 08:00:00 01/10/2022
RAFIDINIAINA Andie Mirotsy 08:10:00
ANDRIANASOLO Mihaja 08:20:00
RANDRIANARIJAONA Johariniaina Dylan 08:30:00
RAFIDIMANANA Jenny Nivosoa Fiderana 08:40:00
RAKOTONANDRIANINA Kiady Manambintsoa Princy 08:50:00
RAKOTONARIVO Nomentsoa Princy 09:00:00
RAOELISON SITRAKA FIHOARANA LYONEL 09:10:00
RAJAOBELINA Yuan Arenah 09:20:00
RAMBELOMIARAMANANA Ilo Ny Maharitra Robert 09:30:00
RAMANANKIEFERANA Tommy Ny Aina 09:40:00
RAKOTONOELY Nantsa Yoan 09:50:00
RAZANAKOTO Lalaina Marco 10:00:00
RANDRIAMIARANTSOA Abel Anthony 10:10:00
NAMBININJANAHARY Tafitasoa Jeanine 10:20:00
ANDRIARIMINO Safidy Ammio 10:30:00
Andriamihaja Fabien Stephen 10:40:00
cantineau Oceana Wadislavah Nelson 10:50:00
RANDRIAMANANTENA Henintsoq Fifaliana 11:00:00
RAKOTOSON Onitina Mariellah 11:10:00
YAHEL MITIA Véronès 11:20:00
ANDRIANOMENJANAHARY Heritsitohaina Jules cesar 11:30:00
RAZAKARIVONY Ny Aina Sarobidy Mickael 11:40:00
RANDRIAMBOLATIANA Juliot Tanjona 11:50:00
ANDRIAMANALINA Dimby Ny Hasina 12:00:00
randriamianadanarivo Tohavina Mickael 12:10:00
RAOBELIA Andotiana 12:20:00
RAZANADRAKOTO Andrimalala Mitia 12:30:00
RANDRIAMIARISOA ANDOMALALA 13:30:00
RASAMIHAGA Mioty Tahina Marissa 13:40:00
RAKOTONIARIVO STYVANLEY Edy 13:50:00
Rakotondratoavina Ny Andrianina Kevin Jason Nathanael 14:00:00
Randriamitantsoa Nomenjanahary 14:10:00
ANDRIAMANANTSOA Miarotiana Philippe 14:20:00
RANAIVO RAMBELOSON Daniel Mihaja 14:30:00
ANDRIAMANALINTSOA Tsinjo Fanilo 14:40:00
ANDRIAMBELOSON HERINIRINA Joé Arnaud 14:50:00
RAHARIMAMONJY Tahiry Mbola 15:00:00
ANDRIANARISOA Nickah Maharitriniaina 15:10:00
RAKOTOARIZAKA Tommy Riji 15:20:00
RANDRIANANDRASANA Herinarihanjaka Peeter Yan 15:30:00
RAZAFINOELY Mamisoa Volatiana 15:40:00
RAJAONARIVELO Nomenjanahary Eliah 15:50:00
HERINANTENAINA Rantonirina Anthony 16:00:00
NELSON Lovaniaina 16:10:00
RASOLOFOJAONA Ny Aina Brian 16:20:00
RATONGASON ANJARATINA FELICIA 16:30:00
RAZAFINDRAZAKA Lovaniaina Jenny 16:40:00
ANDRIAMANANTENA Ralaimpanana Don Césario 16:50:00
FEHIZORO ITOKIANA Vanessa 17:00:00
BEBIHARINANJA NANTENAINA Harempanahy Isaac Eifel 17:10:00
RANAIVO Herinirina Valisoa 17:20:00
RAKOTONDRAMANANA Mino Aroniela 17:30:00
RANDRIAMASINORO Onintsoa Lea 17:40:00
RAMANANA Ainga Maharotiana 17:50:00
Razafindramanana kanto Arena Soa 18:00:00
RAJAONA Tsitohaina Andrianina 18:10:00
RABEMANANJARA Liantsoa kevin 18:20:00
Andrianjafimanana Mahery Thierry 18:30:00
FENOLIANTSOA Louis Fabrice 18:40:00
RAKOTONIRINA Andrianina Nantenaina 18:50:00
RAVONINJATOVO Toavina Indrindra René 19:00:00

 

Autorisé à s’inscrire le 01 Octobre 2022 selon le nombre de places disponible

Cliquez ici pour voir la liste des admis