Liste d’attente – année universitaire 2023-2024

LISTE D’ATTENTE POUR LES OPTIONS :  DEVELOPPEMENT – WEB ET DESIGN – RESEAUX ET BASE DE DONNEES

Par ordre de convocation.

Autorisé à s’inscrire le 30 Septembre 2023 selon le nombre de places disponible

Le dépôt des dossiers pour la Licence en Informatique options DESIGN / COMMUNICATION DIGITALE et CONTENT MANAGEMENT / DIGITAL MARKETING doivent, impérativement, être complétés avant le mercredi 20 Septembre 2023 à 17h. Veuillez demander plus d’information à l’accueil

Cliquez ici pour voir la liste des admis

Nom Prenom Heure Rendez-vous Date
RANAIVOARINESY Mahery Tiana 08:00 30/09/2023
RAHOASARISON YVAN LARRY STEVEN 08:02
MAHEFA HARIVONY ANDRISOA FRANCIA 08:04
ANDRIAMBOLA Faneva Andry Zo 08:06
RANDRIAMIAJANIRINA Hery Sarobidy 08:08
RANDRIANJAFY Henintsoa Camille 08:10
RAVALOMANANA Famenontsoa Tokiniaina 08:12
NOMENJANAHARY Rindra Ny Aina 08:14
MAMAD HOUSSEN HASSAN Fidaly 08:16
RAMAKABOANA Toky Fitiavana 08:18
RAVELONARIVO Fitahiana Ifaharana 08:20
RAZAFIMANDIMBY Harisoa Jemima 08:22
ANDRINIRINA Kaloy Ny Nombana 08:24
RALIJAONA Kevin Jeff 08:26
RAKOTOBE Alexandra Kathleen Bienheureux 08:28
RAMANANKORAISINA HARENKANTO MITIA 08:30
TSIALONINA Herin’Iavo Fitahiana 08:32
JAOZANDRY Iaro Miony 08:34
RANDRIAMIARIJAONA alan 08:36
RAJERISON Tafita Ny Aina 08:38
IHARIVOLA Nomena Fenosoa 08:40
RAZANAMPARANY Antsa Jason 08:42
RAKOTONIRINA Valimbavaka Ismaella 08:44
ANDRIANANTENAINA FITIAVANA ANGOLAINA JULIANNA 08:46
RALIJAONA Harena Mihajasoa Tiana 08:48
HARINAMBININA Ranto Luciano 08:50
RANDRIAMAMPIANINA Harimanana Fitia Valencia 08:52
MILIARASON Harentsoa Michou 08:54
RAHAMELOSON Kiady Ifaliana 08:56
RAKOTONIAINA Manantsoa Kevin 08:58
ANDRIANALIZAKA Aina Harilala 09:00
RANDRIANASOLO Maminiaina Malazasoa 09:02
RAKOTONIAINA ANDRIATAHIANA Kiady Aronavalona 09:04
RABENIARY Tsiory Vonintsoa Nantenaina 09:06
ERAMANDIMBY RIVONIRINA Joachim Carol 09:08
RAZAFIMANDIMBY Laingotinavonizaka Miangola Fitiavana 09:10
RANDRIANOMANANA Tiaray Olivier 09:12
CYRILLE Gaël 09:14
ANDRIANARIMAHANINA Irina Ornella 09:16
AKANGATIANA TOTIA PRINCY 09:18
RABEMANANJARA Faly 09:20
ANDRY LALAINA Lafatra Fifaliana 09:22
RANDRIAMAMOMJY Mihajaniaina Dylan 09:24
RANAIVONIRINA Andrialalaina Antonio 09:26
RAVATOMANGA Riana Kristelle 09:28
RAKOTOMAHENINA Tianay Fabio 09:30

Autorisé à s’inscrire le 30 Septembre 2023 selon le nombre de places disponible

Le dépôt des dossiers pour la Licence en Informatique options DESIGN / COMMUNICATION DIGITALE et CONTENT MANAGEMENT / DIGITAL MARKETING doivent, impérativement, être complétés avant le mercredi 20 Septembre 2023 à 17h. Veuillez demander plus d’information à l’accueil

Cliquez ici pour voir la liste des admis