Liste d’attente – année universitaire 2022-2023

LISTE D’ATTENTE POUR LES OPTIONS :  DEVELOPPEMENT – WEB ET DESIGN – RESEAUX ET BASE DE DONNEES

Par ordre de convocation.

Autorisé à s’inscrire le 24 Septembre 2022 selon le nombre de places disponible

Le dépôt des dossiers pour la Licence en Informatique options DESIGN / COMMUNICATION DIGITALE et CONTENT MANAGEMENT / DIGITAL MARKETING doivent, impérativement, être complétés avant le lundi 19 Septembre 2022 à 17h. Veuillez demander plus d’information à l’accueil

Cliquez ici pour voir la liste des admis

Nom Prenom Heure arrivée Date
ANDRINIRINA TOVOARISON Irintsoa Marino 08:00:00 24/09/2022
RATSIMBAZAFY Herimanandratra Lucas 08:10:00
MAMINJANAHARY Valisoa Lafy 08:20:00
RAFETRANAHARY Donné Rinah 08:30:00
RAMPARANY ANTSA HARITIANA 08:40:00
RAJOELINA JOEL ROHY MENDRIKA MAHARO 08:50:00
ANDRIANOMENJANAHARY Zo Anjara Fahasoavana 09:00:00
RASOLOFOSON Andy Kevin 09:10:00
RAHARINJANAHARY Milenah Jiasainte 09:20:00
RANDRIANARISOA Aroniaina Lucas 09:30:00
HENINTSOA Rivoherimanitra Anicha 09:40:00
ANDRIANANTENAINA Sylvain Paul Martin 09:50:00
HERIMANANA Fitia Malala Zou 10:00:00
RANDRIAHERIMANANA Manoa Finaritra 10:10:00
RAJAONARIVONY Kanto Arilala 10:20:00
RAHANITRINIAINA Anna Mirana 10:30:00
RANAIVONIAINA Fiderana 10:40:00
TOVONIAINA Fenosoa Eliane 10:50:00
RAKOTOMALALA Rindra Tantely Yvon 11:00:00
RAZANANIRINA Maya Soatiana 11:10:00
RABARISON Antsa Mandresy Jardel 11:20:00
RAKOTOARIMISA Cedric Tiavina 11:30:00
Razakamanantsoa Santatriniaina Tsiry 11:40:00
RAKOTOHARILALAO Sandamitia Nullah Alain Patrick 11:50:00
RAJAONARIVONY Tsiry Nantenaina 12:00:00
MAMINIRINA Stephanie Domoina 12:10:00
ANDRIAMANARIVO NIAINA TANTELY 12:20:00
RATSITOARIMALALA Volatina Anna 12:30:00
RAZAFIMANANTSOA Jean Marc Olivier 13:30:00
HERIMALALA Josoa 13:40:00
TAHINJANAHARY Faniry Bienvenue 13:50:00
RAINIPATSA Soloniaina Julien 14:00:00
Rabearivelo Harilala Mandresiniaina 14:10:00
RAKOTOMANIRISOA Sandratriniaina Lucas 14:20:00
RABELAZA ALDINE Andyh Gael Andrianina 14:30:00
HERITIANA Eli Finaly 14:40:00
RAFANOMEZANTSOA Jean Zac Nantenaina 14:50:00
RAMANANTSOA Ando N’Irina 15:00:00
RAZAFINDRAKOTO Steave Jhons 15:10:00
Rabemanantsoa Ny Haritina 15:20:00
RANJATONIAINA Sandy Ny Ranto 15:30:00
RAVELONARIVO Tsiorimbola Antonio 15:40:00
RAZAFINDRALAMBO Nirina Leonardo 15:50:00
RAKOTONIRINA Tendriniaina Axel 16:00:00
RANDRIAMAMPIANINA Josoa Mickael 16:10:00
RAKOTOARISOA Raina Landy Ony 16:20:00
HERIVONY Andriamiandry 16:30:00
RAZAFINDRAMANANA Andriamampandry Yaris Silvio Nathan 16:40:00
RAVELOSAONA Andriamasimanana Miangaly 16:50:00
RAVONILANTOSOA KOLOINA SAROBIDY 17:00:00
RASANDRATRINIAVO HOZALICE 17:10:00
RAZAFINDRAKOTO Tsito Ny Avo Soa 17:20:00
ANDRIAMANANJARY Ulrich Samsoudine 17:30:00
RANDRIANJANONANA Dinantsoa 08:00:00 26/09/2022
JOARINESA Mercia 08:10:00
RAZAFINIMANANA Hajaina Andonirina 08:20:00
LEZAFY Urvine Princilio 08:30:00
RAHERINIRINASOA Harena Sarobidy 08:40:00
RANDRIANARIVELO MANOA FITIAVANA ONENANTSOA 08:50:00
RAZAFIMANJATO Mickaelle Aro Mayah 09:00:00
RABIARIMAHATRA Ny Aina Fitahiana Lucas 09:10:00
AMBININTSOA Herilaza 09:20:00
RAZANAKOTO Herimbola Dimbiniaina 09:30:00
RAMEFISON Matthew herintsoa 09:40:00
ANDRIANARY Holinandrianina Gracia 09:50:00
ANDRIAMASINJAKA Lalatiana 10:00:00
BEARIVO Jovial Elyas 10:10:00
RATOVONANDRASANA Aina Ny Antsa 10:20:00
RAMILISOA Manda Aroniaina Tiavina 10:30:00
HERINOMENJANAHARY Irina 10:40:00
AINAMANANKASINA Andriamirado Herman 10:50:00
RASOAMANANA Aro Mahefa Mamonjisoa 11:00:00
RABEMANANTSOA Ravaka Irina Andrianina 11:10:00
RANAIVOMANANA Lova Haroson Bryan 11:20:00
ANDERSON Tonny Bryan 11:30:00
ANDRIAMANALINA Faniry Joël 11:40:00
ANDRIANAJAINA Herintsoa Daniel 11:50:00
ANDRIANARISON Misaina Iaviantsoa 12:00:00
ARIJESA Manampiniaina 12:10:00
HERINOMENJANAHARY Fenosoa Fandresena Mickael 12:20:00
NAMBININJANAHARY Mandaniaina Luc 12:30:00
RABEARISOA Joro Brayanne 13:30:00
RAKOTOBE Faniriantsoa Arnaud 13:40:00
RAMAHATRATRA Liantsoa Fitiavana 13:50:00
RANJOHANISON Ianjatiana jessica 14:00:00
RADAODY RABIAZAMAHOLY  Mamihery Modeste 14:10:00
RANAIVO RATSIHARINIFETRA Nala Rehareha 14:20:00
ANDRIAMAHEFAZAFY Finoana Tsioriniaina 14:30:00
ANDRIAMPANANA Mirindra Allan 14:40:00
ANDRIAMAHERISON Fanomezantsoa Yannick 14:50:00
ANDRIMPITIAVANA Annicet Christian 15:00:00
RAMPANANA Amboara Holisoa 15:10:00
RANDRIANANOSY Maminirina Alain 15:20:00
RAVELOSON Iary Finaritra 15:30:00
RAKOTOARY Mirado Kevin 15:40:00
ANDRIANJAFY Sandy Iarinala 15:50:00
RANAIVOSON Vazon Ny Onja 16:00:00
RAJAONIAH Aina Nutie Henri 16:10:00
RASOLOFOARIMANGA Miarantsoa Ainaharison 16:20:00
ANDRIAMANANA Romance Patricia 16:30:00
ANDRIAMANDRANTOMANANA Félicieno 16:40:00
MANGALAHY Fenohasina 16:50:00
NY FITIA Randriamalala 17:00:00
RABEMANANTSOA Cédrick Chrystian 17:10:00
RAKOTOVAO Rocco Marius 17:20:00
RAKOTOARIMANGA Tsanta 17:30:00
RALIDERA Tinah Carena 17:40:00
RAMISEDRA Hasina Lahatra 17:50:00
RABEZAKARISON Nancy Miangaly 18:00:00
RANDIMBISON Antsa Fiononana 18:10:00
Rasamoelina Avotsoa Johnatan 18:20:00
RAKOTOVELO Tsikiniela Gracia 18:30:00
RANDRIANANDRIANINA Zo Heriniaina Antonio 18:40:00
RANDRIANANDRAINA Andrea Rakotoarivao 18:50:00
ANDRIANJATOVO VOLANIRINA RYAN 19:00:00
rakotomavo mahefa jean victor 19:10:00
ANDRIANIRINA HERILALAINA MAMI 19:20:00
RAKOTOMANGA Tafita Samuel 19:30:00
RABE Ivo Kilonga Mihary 19:40:00

Autorisé à s’inscrire le 24 Septembre 2022 selon le nombre de places disponible

Le dépôt des dossiers pour la Licence en Informatique options DESIGN / COMMUNICATION DIGITALE et CONTENT MANAGEMENT / DIGITAL MARKETING doivent, impérativement, être complétés avant le lundi 19 Septembre 2022 à 17h. Veuillez demander plus d’information à l’accueil

Cliquez ici pour voir la liste des admis