Liste d’attente – année universitaire 2021-2022

LISTE D’ATTENTE POUR LES OPTIONS :  DEVELOPPEMENT – WEB ET DESIGN – RESEAUX ET BASE DE DONNEES

Par ordre alphabétique

Autorisé à s’inscrire du 14 au 16 Octobre 2021 selon le nombre de places disponible

Le dépôt des dossiers pour la Licence en Informatique options DESIGN / COMMUNICATION DIGITALE et CONTENT MANAGEMENT / DIGITAL MARKETING doivent, impérativement, être complétés avant le samedi 09 octobre 2021 à 12h. Veuillez demander plus d’information à l’accueil

Cliquez ici pour voir la liste des admis

Nom Prenom
AMBININTSOA Mirado Mathieu
ANDRANOTAHIANA Kanto
ANDRIAMAHALY ARINIAINA Barthelemy Loique
ANDRIAMALALA Ranja Harimbola
ANDRIAMAMPIONONA Ny Koloina Heriniaina Cedric
ANDRIAMANANOMBANA Ny Avo Parson Anoa
ANDRIAMANJARY Ulrich Samsoudine
ANDRIAMAROSATA Ansritiana
ANDRIAMASIVELO Haja Joel
ANDRIAMBOAVONJY Njiva Ariaina
ANDRIAMIHAVANA Tafita Joda Antonio
ANDRIAMISEDRA Notianiavo Filamatriniaina
ANDRIAMITANTSOA Tiana Herizo Valisoa
ANDRIAMPARANY Ny Aro Dina Tsilavo
ANDRIANAINA Tsiory Vatosoa
ANDRIANAIVOSOA Kanto
ANDRIANALIARIMANANA Manoasoa
ANDRIANANDRAINA Sitraka Ny Tiana Fabrice
ANDRIANARIJAONA Andrantosoa Mathieu
ANDRIANARISON Mahery Tiana
ANDRIANARIVONY Heritsihoarana Kevin
ANDRIANASINORO Hasina Arimanana
ANDRIANASY Sam Lock Ho Line Henintsoa
ANDRIANIRINA Neria Sanda
ANDRIANJANAHARY Rado Mahenina
ANDRIANOMENTSOA Dannih Casmire
ANDRIANTEFIARINESY Miora Andriamiandra
ANDRIATEFIARISON Mendrika Rivo
ANDRINIRINA Danny Perry
ANDRY NY AINA Maminjara
ANJARATIANA Sandratriniony Layah
ANYL ANDRIANTSOA Abdalli Mari
ARISOA Aika Fitia
BERTONE Nirina Daniella
CHRISTIAN Nambinintsoa Teddy
FANOMEZANTSOA Voaharinandrianina Felaniaina
GASPARD Hariniaina Daniel
GERSHOM Ny Aina Fitia
HERIZO SAFIDINIAINA Fitiavana
HERY-VOLA Holly Fitiavana
HOLINIAINA Be Leonida
MAHARAVO Kenzo
MAMIARIVONY Mirado Ifaliana
MAMINDRAKOTROKA Niriananoelisoa Santatriniaina
MARIHANITRA Ionisoa
MIANDRISON Hasinjo Toavina
MIARANTSOA Narindra Adrienna
MOREL BEN Taboaly
NAMBININJANAHARY Herinirina Judicael
NJAKASAIGNY Kassimo Jaotombo
NOMENJANAHARY Rovaniaina jean Fleurys
NY ARO RASOLONJANAHARY Mandimby
PATUREAU Aimee Danielle
QIN Dylan
RABARISON Fiaro Itokiana
RABEARISOA Heriniaina Liantsoa
RABEMANANJARA Andrinirina willy
RABEMANANTSOA Tojorina Christian
RABENORO Ambinintsoa Andritiana
RABESON Daly Valimbavaka Manasoa
RABEZAHARIVONY Faniry
RABIAZAMAHOLY Haga Mandresy Manantsoa
RAFANOMEZANTSOA Hasinavalona Jeremia
RAFANOMEZANTSOA Johan Kael
RAFIDINJANAHARY Emmanuel
RAHAJARISON Rianala Fitiavana
RAHANITRINOMENA Heriarimanitra Fitianah
RAHARISON Miantsa Tsitohaina
RAHARISON Michael
RAHERIMANANTSOA Zoui Tsilavo
RAJAONAH Aro Andriamiharisoa
RAJAONARISON Antsonantenaina
RAJAONARISON Andry Misandratra Fiderana
RAJAONARISON Tovomihaja Jonathan
RAJAONARIVELO Andrianomena Yval
RAJAONASITERA Miora Rotsiniaina Tatiana
RAKOTO NY AINA Steve Michael
RAKOTO RAMAMBASON RINDRA Nambinintsoa Lucky
RAKOTO-HARISOA Rodolphe Yoann
RAKOTOALIMANANA Ny Harijaona Hakim Sabi
RAKOTOARIMANANA Tolojanahary Franco
RAKOTOARIMISA Cedric Tiavina
RAKOTOARINDRAMANANA Lahiniriko Justin
RAKOTOARIVONY Nomantsoa Andrianina
RAKOTOMAHEFA Brad Barthelemy
RAKOTOMALALA Safidy Maminirina
RAKOTOMANDIMBY Mendrika Valisoa
RAKOTOMANGA Titosy Fitia
RAKOTONARIVO Sitraka Megane
RAKOTONAVALONA Andriantoavina Andy
RAKOTONDRAINIBE Michel Antonio
RAKOTONDRAINY Rotsy
RAKOTONDRAMANANA Andrea
RAKOTONDRAMBOLA Tokinirina
RAKOTONDRASALA Rojo
RAKOTONIAINA Fiderana Hasintsoa
RAKOTONIHARANTSOA Yannick Mariano
RAKOTONIRINA Mirantsoa Fanyah
RAKOTONIRINA Mbolamanitra Ny Antsa Navalona
RAKOTOSON ANDRIANJAKANIAINA Ambinintsoa Nanthony
RAKOTOTIANA Lovasoa Yoann
RAKOTOVAO Fitia Yoann
RALAIHARISON Mamisoa Juan Aldo
RAMANANTSALAMA Dirk Tony
RAMANANTSOA Miarotiana Stephan Samoelina
RAMANANTSOAVINA Haingo Harivony Mino
RAMANIRAKA Harena Ellenn
RAMANOVOHERY Manda Mampionona
RAMAROSANDY Abraham Prince
RAMAROSON Aina Kevin
RAMIADAMANANA Tanjona
RAMILISOA Aina Harindranto Mitia
RANAIVOARIMANANA Fitahiana Roland
RANAIVOARISOA Sitraka Niaina Tiavina
RANAIVOMANANA Niriana Christian
RANAIVOSON Nantenaina Claudio
RANAIVOSON FANOMEZANTSOA Hoby Lalaina Vanella
RANANJA Sahy Tsaroana
RANARIJAONA Misa Fenosoa
RANDRIAMALALANIRINA Toky Nantenaina
RANDRIAMAMPIANINA Mahery
RANDRIAMANANTENA Jonathan
RANDRIAMANARIVO Henintsoa Iloniaina
RANDRIAMBOLOLONA Ny Kanto
RANDRIAMIARANA Mihanta Valiha
RANDRIAMIARIJAONA BAKOLY Irinah
RANDRIAMIARIMBOLA Tolojanahary Nirina Jimmy
RANDRIANAIVO Valisoa Nomena Loic
RANDRIANAIVO IHARIMBOLAMENA Michel Mathieu
RANDRIANANDRASANA Maminiaina Minosoa
RANDRIANARIMANANA Mihaingo Tiana
RANDRIANARIVELO Stephan
RANDRIANARY AMBININTSOA Eric Antonio
RANDRIANIAINA Henri Jean Flerys
RANDRIANTSALAMELSON Justin Jose Bernardin
RANIVOARITIDA Jeddy Mendrika
RAOBIJAONA Andriamasinotiavina Noah
RAOELIARISEHENO Andriantoky Elyse
RAOELISON Malala Mattheur Najaina
RASAMIMAHEFA Nandrianiana
RASAMIZAFY Mirah Finaritra
RASAMOELISON Ryan aro
RASELISON Toky Nantenaina Nimbol
RASOAHARINIRINA Jenny
RASOAMANANARIVELO Tolotriniavo Mioty
RASOAMIARAMANANA Gill Jordan
RASOARIJAONA Volatiana Zoe
RASOLOARISON Tahiry Johary
RASOLOFOMANJAKA Anjara Miranda
RASOLOFONIRINA Gatien
RASOLOHERY David Hasiniavo
RASOLONJATOVO Mioty Faniry
RATEFIARINTSOA Ny Fanirina Precieux
RATIARINAMBININA Tahiry Ny Aina
RATIARISON Andry nantenaina Sedrique
RATOLOJANAHARY Ny Aina Andraina
RATSIMBA Mendrika Stevens
RATSIMBAZAFY Fy-Tahiana
RATSIMBAZAFY Malalatiana Carmela
RATSIMBAZAFY Anjaraniaina
RAVALISON Andrianomentsoa Rebeka
RAVALISON Andrianomentsoa Jeremie
RAVELOJAONA Ny Oty Lapatia
RAVELOJAONA Toky Niaina Finaritra
RAVELONDRAINIBE Ny Onja Lalaina
RAVOLOLONIRIANA Aina Adelle
RAZAFIMAHALEO Tolojanahary Mamitiana
RAZAFIMAHEFA Ny Anja Mitia
RAZAFIMALAZA Safidy Mendrika
RAZAFIMANANTSOA Rota Volamarosoa Anice
RAZAFIMANANTSOA Jean Marc Olivier
RAZAFIMANDIMBY Niaina Fenosoa Deborah
RAZAFIMANDIMBY Misarivahy Aroniaina Herve
RAZAFIMBELO Toky Faniry
RAZAFIMBOLOLONA Miora Princia
RAZAFINDRAKOTO Solofoniaina Mathieu
RAZAFINDRATANDRA Miradomahefa Fitahiana
RAZAFMANANTSOA Hasina
RAZAKARISOA Jarry Mparany
RAZAKARIVELO Fenohasina
RAZAKATOANINA ANDRIAMAMONJISOA Brandon
RAZANAPARANY Bakolala Fanilosoa
REALY Mark Arivony
ROBINSON Daniella Haja Ny Aina
ROSS LUCAS Tommy
TOLOFANJANAHARY Notiavina Harivelo Anthony
VELOZARA Judicael
VONA Asinanmbinina Leuticia
XU LIN Fabillah Nirinasoa

Autorisé à s’inscrire du 14 au 16 Octobre 2021 selon le nombre de places disponible

Le dépôt des dossiers pour la Licence en Informatique options DESIGN / COMMUNICATION DIGITALE et CONTENT MANAGEMENT / DIGITAL MARKETING doivent, impérativement, être complétés avant le samedi 09 octobre 2021 à 12h. Veuillez demander plus d’information à l’accueil

Cliquez ici pour voir la liste des admis